Άνοδος Ι.Κ.Ε.

Η εταιρία Άνοδος Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό την εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εμπειρία των μετόχων στον σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων Α.Π.Ε., παρέχει την δυνατότητα στην εταιρία να κατασκευάσει οποιασδήποτε μορφής σύστημα Α.Π.Ε. (turn key solution).

Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αξίας, μέσω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, που συμπληρώνουν την τεχνογνωσία της.

Επιτυχημένη κίνηση για την «Άνοδος Ι.Κ.Ε.», είναι αυτή που ικανοποιεί τους πελάτες της και απελευθερώνει τις διαδικασίες του έργου από περιττές διαδικασίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας Ανοδος ΙΚΕ

Η εταιρία Άνοδος Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό την εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας!

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2511102073

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επισκεφθείτε μσς:

Σηλυβρίας 19,
Καβάλα 65403,

Close Panel

Member Login